• slider
 • slider

Làm thế nào để học nói tiếng Tây Ban Nha Phần 2

Học nói tiếng Tây Ban Nha với đầy đủ 4 kĩ năng là điều rất khó nếu bạn không có phương pháp học đúng đắn cũng như là bạn quan tâm đến vấn đề giao tiếp và làm sao để học nói tiếng Tây Ban Nha tốt là một trong những khó khăn đối với các bạn. Tuy nhiên, với bài hướng dẫn dưới đây, các bạn có thể dễ dàng nắm bắt cách học nói tiếng Tây Ban Nha nhanh nhất! Cũng như có thể có định hướng phương pháp học tiếng Tây Ban Nha tốt nhất.
Method 2: Study Basic Grammar
 
1.Tìm hiểu làm thế nào để conjugate động từ thường xuyên.

Học cách liên hợp động từ là một phần quan trọng trong việc học cách nói đúng tiếng Tây Ban Nha. Sự liên hợp có nghĩa là dùng dạng động từ (nói, ăn) và thay đổi hình thức để chỉ ra ai đang thực hiện hành động và khi hành động đó được thực hiện. Khi học cách liên hợp các động từ bằng tiếng Tây Ban Nha, nơi tốt nhất để bắt đầu là những động từ thông thường trong thì hiện tại. Các động từ thông thường bằng tiếng Tây Ban Nha đều kết thúc bằng "-ar", "-er" hoặc "-ir", và mỗi động từ được kết hợp như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết thúc của nó. Giải thích cách mỗi loại động từ thông thường được kết hợp với từ hiện tại như sau:

Động từ kết thúc bằng "-ar". Hablar là dạng đơn giản của động từ tiếng Tây Ban Nha "to speak". Để thay đổi động từ thành hiện tại, tất cả những gì bạn cần làm là thả "-ar" và thêm một kết thúc khác, thay đổi tùy thuộc vào đại danh từ. Ví dụ:
 • "I speak" becomes yo hablo
 • "You speak (informal)" becomes tú hablas
 • "You speak (formal)" becomes usted habla
 • "He/she speaks" becomes él/ella habla
 • "We speak" becomes nosotros/as hablamos
 • "You all speak (informal)" becomes vosotros/as habláis
 • "You all speak (formal)" becomes ustedes hablan
 • "They speak" becomes ellos/ellas hablan
 •  
>>Xem thêm: Đắm mình tiếng Tây Ban Nha khi bạn không ở nước ngoài.

Như bạn thấy, sáu phần cuối khác nhau được sử dụng là -o, -as, -a, -amos, -andisand -an. Những kết thúc này sẽ giống nhau cho mỗi động từ thông thường kết thúc bằng chữ "-ar", chẳng hạn như bailar (to dance), buscar (to look for), comprar (to buy) và trabajar (to work).

Động từ kết thúc bằng "-er". Comer là hình thức vô hạn của động từ Tây Ban Nha: "to eat".  Để thay đổi động từ thành hiện tại, hãy thả "-er" và thêm các dấu phân cách -o, -es, -e, -emos, -éis hoặc -en, tùy thuộc vào danh từ [9]. Ví dụ:
 • "I eat" becomes yo como
 • "You eat (informal)" becomes tú comes
 • "You eat (formal)" becomes usted come
 • "He/she eats" becomes él/ella come
 • "We eat" becomes nosotros/as comemos
 • "You all eat (informal)" becomes vosotros/as coméis
 • "You all eat (formal)" becomes ustedes comen
 • "They eat" becomes ellos/ellas comen
Sáu phần cuối cùng sẽ giống nhau cho mọi động từ thông thường, chẳng hạn như aprender (to learn), beber (to drink), leer (to read) and vender (to sell).
 
động từ tiếng tây ban nha
Động từ tiếng Tây Ban Nha
 

Động từ kết thúc bằng "-ir". Vivir là dạng động từ nguyên mẫu của động từ tiếng Tây Ban Nha: " to live". Để thay đổi động từ thành hiện tại, hãy thả "-ir" và thêm phần cuối -o, -es, -e, -imos, -ís hoặc -en, tùy thuộc vào đại danh từ. Ví dụ:
 • "I live" becomes yo vivo
 • "You live (informal)" becomes tú vives
 • "You live (formal)" becomes usted vive
 • "He/she live" becomes él/ella vive
 • "We live" becomes nosotros/as vivimos
 • "You all live (informal)" becomes vosotros/as vivís
 • "You all live (formal)" becomes ustedes viven
 • "They live" becomes ellos/ellas viven
Sáu phần cuối của động từ sẽ giống nhau cho mỗi động từ "-ir" thông thường, chẳng hạn như abrir (để mở), escribir (để viết), insistir (nhấn mạnh) và recibir (để nhận).

>> Xem thêm: Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ của thời đại


Một khi bạn đã nắm vững được thì hiện tại, bạn có thể chuyển sang các động từ liên hợp trong các thì khác, như là tương lai, thời kỳ tiền sử và không hoàn thành trong quá khứ và căng thẳng có điều kiện. Phương pháp cơ bản tương tự được sử dụng để kết hợp hiện tại cũng được sử dụng cho từng thời điểm - bạn chỉ đơn giản là lấy gốc của động từ vô tận và thêm một tập đặc biệt của hậu tố, thay đổi phụ thuộc vào đại danh từ.
 
2.Tìm hiểu làm thế nào để liên hợp phổ biến, động từ bất thường.

Một khi bạn biết được cách chia của động từ liên hợp thông thường, bạn sẽ có một khởi đầu rất tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải tất cả các động từ đều có thể được liên hợp với các quy tắc thông thường - có rất nhiều động từ bất thường, mỗi từ có một liên hợp riêng không có vần điệu hoặc lý do. Thật không may, một số động từ thường gặp nhất, chẳng hạn như ser (được), estar (để được), ir (để đi) và haber (có), đều không đều. Điều tốt nhất để làm là chỉ để học chúng bằng chính tấm lòng:

 
Động từ tiếng tây ban nha
Danh từ tiếng Tây Ban Nha

 
Ser. Động từ "ser" là một trong hai động từ tiếng Tây Ban Nha có thể được dịch là "to be". "Ser" được sử dụng để mô tả các đặc điểm cơ bản của một cái gì đó - ví dụ, nó được sử dụng để mô tả vật lý, về thời gian và ngày tháng, để mô tả các nhân vật và tính cách, trong số những thứ khác. Nó được sử dụng để mô tả cái gì đó là cái gì đó. Giai đoạn hiện tại của động từ được liên hợp như sau:
 • "I am" becomes yo soy
 • "You are (informal)" becomes tú eres
 • "You are (formal)" becomes usted es
 • "He/she is" becomes él/ella es
 • "We are" becomes nosotros/as somos
 • "You all are (informal)" becomes vosotros/as sois
 • "You all are (formal)" becomes ustedes son
 • "They are" becomes ellos/ellas son
>>Tham khảo: Thành thạo tiếng Tây Ban Nha một cách nhanh chóng như thế nào?

Estar. Động từ "estar" cũng có nghĩa là "
to be" nhưng được sử dụng trong một ngữ cảnh khác nhau từ "ser". "Estar" được sử dụng cho các trạng thái của sự tồn tại - ví dụ, nó được sử dụng để mô tả trạng thái có điều kiện như cảm xúc, tâm trạng và tình cảm, cũng như vị trí của một người hoặc một vật, trong số những thứ khác. Nó được sử dụng để mô tả cách thức một cái gì đó. Giai đoạn hiện tại của động từ được liên hợp như sau:
 • "I am" becomes yo estoy
 • "You are (informal)" becomes tú estás
 • "You are (formal)" becomes usted está
 • "He/she is" becomes él/ella está
 • "We are" becomes nosotros/as estamos
 • "You all are (informal)" becomes vosotros/as estáis
 • "You all are (formal)" becomes ustedes están
 • "They are" becomes ellos/ellas están
Ir. Động từ "ir" có nghĩa là "to go". Nó được liên hợp trong thì hiện tại như sau
 • "I go" becomes yo voy
 • "You go (informal)" becomes tú vas
 • "You go (formal)" becomes usted va
 • "He/she goes" becomes él/ella va
 • "We go" becomes nosotros/as vamos
 • "You all go (informal)" becomes vosotros/as vais
 • "You all go (formal)" becomes ustedes van
 • "They go" becomes ellos/ellas van
Haber. Động từ "haber" có thể được dịch như là "I have" or "I have done", phụ thuộc vào bối cảnh. Thì hiện tại của động từ được liên hợp như sau:
 • "I have (done)" becomes yo he
 • "You have (done)(informal)" becomes tú has
 • "You have (done) (formal)" becomes usted ha
 • "He/she has (done)" becomes él/ella ha
 • "We have (done)" becomes nosotros/as hemos
 • "You all have (done) (informal)" becomes vosotros/as habéis
 • "You all have (done) (formal)" becomes ustedes han
 • "They have (done)" becomes ellos/ellas han
 
học tiếng tây ban nha
Học tiếng Tây Ban Nha qua danh ngôn

3.Tìm hiểu quy tắc về giới tính ở Tây Ban Nha.

Trong tiếng Tây Ban Nha, giống như nhiều ngôn ngữ khác, mọi danh từ đều được chỉ định giới tính, nam tính hoặc nữ tính. Không có cách chắc chắn để nói liệu một danh từ có nam tính hoặc nữ tính từ âm thanh hay chính tả, vì vậy bạn cần phải học những giới tính khi bạn học những từ đó.

• Đối với người ta có thể phỏng đoán có giáo dục về việc liệu một danh từ là nam tính hay nữ tính. Ví dụ, từ "girl" là nữ tính, la chica, trong khi từ "boy" là nam tính, el chico. Đây được gọi là giới tính tự nhiên.

• Rất ít từ cho người có giới tính ngữ pháp. Ví dụ, el bebé (con) là nam tính và la visita (khách truy cập) là nữ tính. Điều này cũng có giá trị đối với trẻ sơ sinh và nam giới.

• Ngoài ra, danh từ kết thúc bằng chữ "o", như el libro (sách), thường là nam tính và những từ kết thúc bằng chữ "a", giống như la revista (magazine) thường là nữ tính. Tuy nhiên, có nhiều danh từ không kết thúc bằng "a" hoặc "o", vì vậy điều này không phải lúc nào cũng có ích.

• Bất kỳ tính từ nào dùng để mô tả danh từ cũng phải đồng thuận với giới tính của danh từ, vì vậy tính từ sẽ thay đổi hình thức của chúng phụ thuộc vào việc một danh từ là nam tính hay nữ tính.

>> Xem thêm: Các bước học tiếng Tây Ban Nha cơ bản.

4.Tìm hiểu cách sử dụng các mạo từ xác định và không xác định.

Trong tiếng Anh, chỉ có một mạo từ "the", và ba mạo từ không xác định "a", "một" hay "một số". Trong tiếng Tây Ban Nha, tuy nhiên, có bốn của cái. Một người nói sử dụng phụ thuộc vào việc liệu danh từ họ đang đề cập đến là nam tính hay nữ tính, số nhiều hay số ít.


• Ví dụ, để nói đến "the male cat" bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ cần phải sử dụng mạo từ "el" - el gato. Khi đề cập đến "the male cats", mạo từ xác định sẽ thay đổi sang "los" - "los gatos".

• Một mạo từ xác định thay đổi một lần nữa khi đề cập tới dạng nữ tính của con mèo. "The female cat" sử dụng mạo từ "la" - "la gata", trong khi "the female cats" sử dụng mạo từ "las" - "las gatas".

• Bốn hình thức của mạo từ không xác định được sử dụng theo cách tương tự - "un" được sử dụng cho chữ số nam tính, "unos" được sử dụng cho số nhiều nam, "una" được sử dụng cho chữ số nữ tính và "unas" được sử dụng cho số nhiều nữ tính.

...Còn nữa...
*Nguồn: dịch từ Internet
Tiếng Tây Ban Nha