• slider
  • slider

Học tiếng Tây Ban Nha sơ cấp - Phần 1

Điều cơ bản trong việc học bất kì ngôn ngữ nào là phải học được cách phát âm của ngôn ngữ đó. Tiếng Tây Ban Nha cũng vậy, muốn đọc, muốn nói được trước hết phải phát âm cho chuẩn trước. Như những đứa trẻ mới sinh ra ba mẹ đều tập cho nói từng âm một, rồi mới từng chữ rồi thành từng câu.
Học tiếng Tây Ban Nha ở trình độ sơ cấp thì đầu tiên hãy học qua bảng chữ cái và cách phát âm nhé.
a (a), b (be), c (ce), ch (che) d (de), e (e), f (efe), g (ge), h (ache), i (i), j (jota), k (ka), l (ele), ll (elle), m (eme), n (ene), ñ (eñe), o (o), p (pe), q (cu), r (ere), rr (erre), s (ese), t (te), u (u), v (uve), w (uve doble), x (equis), y (igriega), z (ceta).
Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha cũng khá đơn giản và có phần giống với tiếng Việt đúng không nào?

Học được bản chữ cái rồi thì tiếp theo sẽ là cách phát âm của nó

1. Nguyên âm: a
Nguyên âm này được phát âm như âm "a" trong tiếng Việt: nada (không có gì), cama (cái giường), hasta (cho đến), papa (khoai tây), mamá (mẹ), papá (bố). 
 
2. Nguyên âm: e
Nguyên âm này được phát âm như âm "ê" trong tiếng Việt: bebé (en bé), tendré (tôi sẽ có), lentes (kính mắt), sede (chỗ ngồi), cereza (anh đào), leche (sữa).

>> Xem thêm: Hoc tieng Tay Ban Nha hcm

 
3. Nguyên âm: i
Nguyên âm này được phát âm như âm "i" trong tiếng Việt: idioma (tiếng, ngôn ngữ), tímido (nhút nhát), italiano (người Italia), bíblico (thuộc kinh thánh), difícil (khó khăn), finito (xác định, có hạn).
 
4. Nguyên âm: o
Nguyên âm này được phát âm như âm "ô" trong tiếng Việt: loco (điên), poco (ít), como (như), ocho (tám), coco (dừa), roto (vỡ).
 
5. Nguyên âm: u
Nguyên âm này được phát âm như âm "u" trong tiếng Việt: tú (anh), rubio (vàng nhạt), anuncio (quảng cáo), mucho (nhiều), música (âm nhạc), cultura (văn hoá).
 
6. Phụ âm: d
Chữ d có hai âm khác biệt nhau. Khi chữ d nằm giữa hai nguyên âm, nó sẽ được phát âm như chữ th trong tiếng Anh, còn nếu được phát âm giống chữ đ trong tiếng Việt thì lại là chữ r: dar (đưa cho), cuando (khi nào, bao giờ), dos (hai), día (ngày), donde (ở đâu), falda (váy).
 
Học tiếng Tây Ban Nha sơ cấp - Phần 1
Tiếng Tây Ban Nha phát âm không quá khó
 
7. Phụ âm: r
Tiếng Tây Ban Nha có hai âm "r" và "rr". Âm r là âm rung đơn vì muốn đọc được âm này ta phai để đầu lưỡi chạm vào phần lợi phía sau răng trên và cho môi rung nhẹ khi phát âm: pero (nhưng), caro (đắt), cero (số 0), hablar (nói), comer (ăn), triste (buồn).
8. Phụ âm: rr
Âm "rr" được gọi là âm rung nhiều cần phải để đầu lưỡi chạm vào phần lợi trên và cho rung nhiều lần và mạnh: carro (xe hơi), zorro (con cáo), cerro (đồi), aburrido (chán chường), arriba (ở trên), raro (hiếm), romper (làm hỏng), carrera (sự chạy đua), correr (chạy), cerrar (đóng), carretera (đường cao tốc), trabalenguas (người nhiều chuyện)
9. Trọng âm
"Trọng âm" liên quan đến độ lớn của một âm tiết. Trong tiếng Tây Ban Nha, một âm tiết trong một từ thường được phát âm to hơn những âm tiết khác. Trọng âm quan trọng vì nó có thể làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Các từ sau đây giống hệt nhau, chỉ khác vị trí của trọng âm:
papá – bố, papa – khoai tây, compró – anh ấy đã mua, compro – tôi mua

>>Xem thêm: Giáo trình học tiếng Tây Ban Nha.

Quy tắc của trọng âm

Để tận dụng hệ thống phát âm đơn giản và gần như hoàn hảo này, đầu tiên ta phải nắm được quy luật của trọng âm, làm sao để biết được âm tiết nào được phát ra to nhất.
 
1. Từ có đuôi là nguyên am, -n hoặc –s thì trọng âm ở âm tiết trước âm tiết cuối cùng:
nada na - da
limonada li - mo - na - da
zapatos za - pa - tos
origen o - ri - gen
compro com - pro
esta es - ta
estas es- tas
 
Học tiếng Tây Ban Nha sơ cấp - Phần 1
Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản
 
2. Từ có đuôi là phụ âm trừ -n và –s thì trọng âm ở âm tiết cuối:
doctor doc - tor
ciudad ci - u - dad
3. Khi quy tắc 1 và 2 trên đây không được áp dụng, thì người ta đánh dấu trọng âm:
compró com - pró
está es - tá
estás es - tás
 
4. Dấu trọng âm cũng được dùng để phân biệt các từ được phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau:
si - ifsí - yesmi - mymí - meel - theél - hetu - yourtú - you

Ngữ điệu trong câu

1. Ngữ điệu: Câu trần thuật
"Ngữ điệu" tức là cao độ, sự lên xuống giọng. Ngữ điệu quan trọng bởi vì nó có thể làm thay đổi ý nghĩa lời nói. Trong tiếng Tây Ban Nha, câu trần thuật có ngữ điệu đi xuống.
 
Học tiếng Tây Ban Nha sơ cấp - Phần 1
Tự học tiếng Tây Ban Nha
 
2. Ngữ điệu: Câu hỏi thông tin
Câu hỏi khai thác thông tin (câu hỏi có từ nghi vấn) có ngữ điệu xuống ở cuối câu. Cấu trúc ngữ điệu giống câu trần thuật, nhưng không thể nhầm lẫn với câu trần thuật vì nó có từ nghi vấn.
 
3. Ngữ điệu: Câu hỏi không có từ nghi vấn
Câu hỏi không có từ nghi vấn đơn giản không có từ nghi vấn có ngữ điệu lên ở cuối câu, thể hiện sự không chắc chắn.

>> Xem thêm: Bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha như thế nào?

 
4. Ngữ điệu: Câu hỏi lựa chọn
Khi một câu hỏi khai thác thông tin đòi hỏi câu trả lời là một trong hai hay nhiều lựa chọn, thì ngữ điệu lên ở mỗi sự lựa chọn và xuống ở sự lựa chọn cuối cùng.
 
Qua cách phát âm của nguyên âm, phụ âm, cách nhấn trọng âm kết hợp với ngữ điệu trong câu mình chia sẽ ở trên là những điều căn bản nhất khi học tiếng Tây Ban Nha mà bạn nên biết. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn nắm lại căn bản hơn cách phát âm cũng như những bạn đã học mà phát âm chưa chuẩn. 
 
Để từng bước học tiếng Tây Ban Nha cơ bản thi bạn hãy tiếp tục đọc bài sau mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm cách phát âm bằng cách nối vần để giúp bạn hoàn thiện hơn.
 
Nguồn tham khảo Internet
Tiếng Tây Ban Nha